DISCLAIMER

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken
stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over
uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om
bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving
te verwezenlijken.

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via
internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij
van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten
worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm
gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking
gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te
laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie
kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk
te laten zijn.

Jumbo Kozijnen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier
dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid
van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande
waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo
veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet‐beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Jumbo Kozijnen of bij derden welke met
toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Jumbo Kozijnen.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande
toestemming door Jumbo Kozijnen.